Ett oerhört tråkigt inlägg..

Livet försvinner – i en rasande fart. Inte bara i ditt liv, där vardagslunken med schemalagda sysslar från morgon till kväll får dig att känna som att livet – ja, det bara rinner iväg.
Livet försvinner – i en rasande fart – för hundratusentals arter runt om på vår bräckliga jord. Och i 99% av fallen så är det vårt fel, det är människans framfart med skogsskövlingar, utfiske, gruvbrytningar, kraftverksdammar, stora infrastruktursatsningar, fossila utsläpp och miljögifter som är orsaken.