Hampa – ett utmärkt substitut för oljebaserad plast.

Nu när torven är bordlagd så vill jag skriva mer om hampan – den universella gröda som är ett utmärkt alternativ inom kort sagt alla branscher. Att det talas så tyst om denna multigröda är förunderligt. Nånstans anar jag ett kompakt motstånd från konkurrerande branscher – men ska vi rädda jorden så måste alternativ få utrymme i debatten.

Annonser

Baggböleri (Landgrabbing)- i en tidsera framför dig..

Ett fenomen som kommer att drabba även Sverige. Vi får inte tro att vi är förskonade från globala intressen, det är snarare tvärtom. Vi är en experimentlåda för den nya politiska rörelsen som testar detta med vinster i välfärden i det mest solidariska landet i världen. Och vi gick på det,, nu står den kommande kampen om vår mark och skog.

Det här med elförbrukning i hemmet..

Har knåpat ihop några tankar kring detta med vår energiförbrukning och de kostnader de innebär för varje hushåll, månad efter månad, år efter år. Ska vi verkligen acceptera dessa fakturor resten av våra liv? Har vi inte fått nog av att stå där med mössan i hand och ta emot alla kostnader som vi tvingas till i detta konsumtionsbaserade samhälle? Handen på hjärtat – blev det billigare med en avreglerad elmarknad?