Ett domslut som oroar.

Jag den här sommaren haft kontakt med ett konsultbolag som på uppdrag av främst Sveaskog jobbar med utrivning och återställningar av små dammar i våra vattendrag. Bara Sveaskog har i norr över 400 dammar som förhoppningsvis ska rivas och ersättas med en naturlig tröskel och ett fungerande sjöutlopp.Jag fick en pratstund med högsta chefen på…

Okavangodeltat – snart ett oljefält

Världens mest berömda delta, inredning i otaliga naturfilmer där innevånarna tillhör en försvinnande liten del av det som en gång var hela kontinentens medborgare. Afrikas största grupper av fritt vandrande elefanter kan få sina vandringsvägar stoppade av hundratals oljeriggar. Okavangodeltat eller Okavangoträsken (ibland stavat Okawango, Okovango eller Okovanggo) är ett stort inlandsdelta, beläget i Botswana. Deltat mynnade en gång ut i den sedan flera…