Visst dödar vindkraften fåglar- men å andra sidan..

Vindkraften får mycket negativa kommentarer kring det faktum att det dödas – främst rovfåglar – i kollisioner med de roterande vingarna. Varje krock är ett hot mot den relativt svaga örnstammen. Ska man plocka bort vindkraften, eller finns det andra lösningar?

Hampa – den norrländska tundrans okrönta drottning.

Hampa – en energiväxten som binder samman jordbruket – massaindustrin – byggsektorn – livsmedel och textiltillverkare. Var för sig är marknaden kanske för liten, men med samarbete så finns här en enorm potential för det norrländska jordbruket. Det självklara alternativet till den förödande torvens härjningar.

Stirling…

Här kommer ett kort inlägg om en apparat som jag tror kommer att dyka upp på marknaden inom några år. Sänks produktionskostnaderna något, samt att efterfrågan ökar ser framtiden ljus ut för Stirlingmotorn. Det är i grunden i skotsk uppfinning, en präst vid namn Robert Stirling heter skaparen av denna varmluftsmotor. Den stora fördelen med…