Stirling…

Här kommer ett kort inlägg om en apparat som jag tror kommer att dyka upp på marknaden inom några år. Sänks produktionskostnaderna något, samt att efterfrågan ökar ser framtiden ljus ut för Stirlingmotorn. Det är i grunden i skotsk uppfinning, en präst vid namn Robert Stirling heter skaparen av denna varmluftsmotor. Den stora fördelen med…