Hampa – den norrländska tundrans okrönta drottning.

Hampa – en energiväxten som binder samman jordbruket – massaindustrin – byggsektorn – livsmedel och textiltillverkare. Var för sig är marknaden kanske för liten, men med samarbete så finns här en enorm potential för det norrländska jordbruket. Det självklara alternativet till den förödande torvens härjningar.

Annons

Stirling…

Här kommer ett kort inlägg om en apparat som jag tror kommer att dyka upp på marknaden inom några år. Sänks produktionskostnaderna något, samt att efterfrågan ökar ser framtiden ljus ut för Stirlingmotorn. Det är i grunden i skotsk uppfinning, en präst vid namn Robert Stirling heter skaparen av denna varmluftsmotor. Den stora fördelen med…