Breaking news – ingen torvbrytning..

Efter många dystra och ibland rätt uppgivna inlägg om kampen för att stoppa den hotande torvbrytningen så kommer nu ett inlägg med en smile i kanten. Regeringen kommer med glädjande besked, och jag delger er dem här..

Annonser

Finn fem fel..

Denna person var: Stockholmare, Helt utan egen skuld född och uppvuxen i denna stad. ….. Å sen var det inte så mycket fel på honom. Han var född i huvudstaden 1901. Sedermera jurist och hovrättsråd. Han var sekreterare i riksdagens lagutskott och 1941-1943 chef för försvarsstabens socialdetalj. Ordförande för drätselkammaren i Lidingö och ledamot för…