En torvtäkt – gigantiska CO2-utsläpp.

Nu börjar denna blogg närma sig slutet i den långa följetong som avhandlat torv i allmänhet och den torvtäkt som hotar den by där jag bor i synnerhet. Så här i de sista kapitlen så siktar jag in mig på torvens utsläpp. Att de var höga – det visste jag- men sanningen är mardrömslik..

Det här med Sveriges klimatansvar..

Nu kommer mer torv – matar ut i tid och otid – för nu är det bråttom att delge så mycket fakta som möjligt kring torvens negativa miljöpåverkan. Läs och dela gärna vidare- ju mer information våra makthavare får, desto lättare att få igenom bättre miljökrav.

Fler svar på elcertifikatfrågorna.

Så roligt att det kommer fler svar på mina frågor om elcertifikaten. Det är Vänstern genom Hanna Löfqvist Politisk sekreterare Vänsterpartiet asyl/migration-, utrikes- och försvarsutskottets frågor samt energi som ger sin syn på elcertifikaten. Svar till naturstacken Svar: El-certifikat är ett stödsystem för att öka andelen el från förnybara energikällor. Svar: Vänsterpartiet anser inte att…

Centern svarar på elcertifikatfrågorna.

Nu har turen kommit till Centern. Jag trodde det var slut med svar, men det droppar in svar fortfarande, och fler svar är utlovade under nästa vecka. Jag har dock skickat ut min sista påminnelse. Den som skickat mig svarsmejlet heter Elin Sköldulf.     Kan du/ni kortfattat – utan hjälp av dator eller dylikt –…

KD svarar på elcerifikatfrågorna.

Här kommer KD:s svar på frågeställningen kring detta med elcertifikat. Den som svarat heter Inger Strömbom. Kan du/ni kortfattat – utan hjälp av dator eller dylikt – redogöra för vad el-certifikaten är? Elcertifikat är ett stöd/subventionssystem för att öka andelen el från förnybara energikällor. Tycker du/ni att de energislag som ingår i certifikaten är berättigade till…

Miljöpartiet svarar på elcertifikatfrågorna.

Hej Michael, nedan finns våra svar på dina frågor.   Med vänlig hälsning Gunnar Lind Politisk sekreterare, klimat och energi Miljöpartiet de gröna Riksdagen     1. Kan du/ni kortfattat – utan hjälp av dator eller dylikt – redogöra för vad el-certifikaten är? Ja. Det är ett sätt att stödja förnybara energislag och går ut…