En torvtäkt – gigantiska CO2-utsläpp.

Nu börjar denna blogg närma sig slutet i den långa följetong som avhandlat torv i allmänhet och den torvtäkt som hotar den by där jag bor i synnerhet. Så här i de sista kapitlen så siktar jag in mig på torvens utsläpp. Att de var höga – det visste jag- men sanningen är mardrömslik..

Det här med Sveriges klimatansvar..

Nu kommer mer torv – matar ut i tid och otid – för nu är det bråttom att delge så mycket fakta som möjligt kring torvens negativa miljöpåverkan. Läs och dela gärna vidare- ju mer information våra makthavare får, desto lättare att få igenom bättre miljökrav.

Fler svar på elcertifikatfrågorna.

Så roligt att det kommer fler svar på mina frågor om elcertifikaten. Det är Vänstern genom Hanna Löfqvist Politisk sekreterare Vänsterpartiet asyl/migration-, utrikes- och försvarsutskottets frågor samt energi som ger sin syn på elcertifikaten. Svar till naturstacken Svar: El-certifikat är ett stödsystem för att öka andelen el från förnybara energikällor. Svar: Vänsterpartiet anser inte att…