Sommarplågan – eller den blinda spegeln.

Det är äckligt, det är omoraliskt, det är en spegling av dagens samhälle. Trots en alltmer välutbildad befolkning så ökar detta problem. Det är egentligen ett icke-problem, men nånstans slår det slint för den enskilde individen. Du och jag – och alla i vår omgivning är på ett eller annat sätt en del av problemet – men vi är även lösningen. Ta bara bort händerna framför dig..

Ett oerhört tråkigt inlägg..

Livet försvinner – i en rasande fart. Inte bara i ditt liv, där vardagslunken med schemalagda sysslar från morgon till kväll får dig att känna som att livet – ja, det bara rinner iväg.
Livet försvinner – i en rasande fart – för hundratusentals arter runt om på vår bräckliga jord. Och i 99% av fallen så är det vårt fel, det är människans framfart med skogsskövlingar, utfiske, gruvbrytningar, kraftverksdammar, stora infrastruktursatsningar, fossila utsläpp och miljögifter som är orsaken.