Ett axplock ur sommarens kioskvältare.

Ett kort sammandrag ur: Miljömålsberedningen överlämnar delbetänkande till regeringen om hållbar utveckling av mark och vatten SOU 2014:50; där jag särskilt läst de delar som berör mig som skogsägare och vattenälskande torvbrytningsmotståndare.

Annonser

Svenskt rekord?

Fick ett mejl i afton som förtäljde att Länsstyrelsen godkänt 13!! inskickade överklaganden gällande torvbrytning på Beatamyran m.fl Tretton överklaganden, tror ni att något sådant ”litet” beslut som det handlar om här är rekord?     13 överklaganden samt en protestlista, som sakta men säkert närmar sig 500 underskrifter sätter onekligen Länsstyrelsens beviljande i fokus.…

Biologiska kunskaper borde vara krav.

Lägger ut en kort text ur den det beslutsunderlag som ligger till grund för beviljandet av torvbrytning på Beatamyran m.fl. Den som som sitter i beslutande fattning på en så pass viktig myndighet borde man kunna ställa rätt höga krav om biologi, särskilt när denne är tillsatt att utreda biologiska konsekvenser för sitt beslutsfattande. Så…

Gör som Bjurholms grannkommuner.

Ett kort och koncist inlägg: Glädjande att Bjurholms grannkommuner gör gemensam sak med Bjurholms Kommun, Innevånarna i Vitvattnet, Save the Baltic, Naturskyddsföreningen samt alla hundratals som protesterar mot torvbrytningen, genom att skriva under på denna lista. Du vill väl inte vara en medborgare som stödjer fossila bränslen? Nä, tänkte väl det. Då är listan ett mycket…

Lillarmsjöbor, vi behöver er hjälp..

Till alla Lillarmsjöbor och alla andra som har del i Lillarmsjön, nu kan ni med en liten insats göra stor nytta. Som ni alla vet så kämpar vi i Vitvattnet, och även Brännland med näbbar och klor mot den planerade torvbrytningen. Det ramlar in överklaganden till Regeringsrätten, från byn, från miljöorganisationer och från kommunen. Ett…