Det är den snö som faller..

.. ger den fisk du äter.. Eller så har det åtminstone varit på den skandinaviska halvön sedan istiden drog sig tillbaka. I mer än 10 000 år har den vita öknen som dominerar under sex månader per år haft en stor betydelse för den biologiska mångfalden och för uppbyggnaden av den ekologiska näringskedjan. Ny forskning…