Mer kött åt folket..

Ett något annorlunda inlägg den här gången. Långt ifrån torvbrytning och kampen för det rena, fria vattnets väg genom landskapet. Men det handlar om natur och miljö på ett annat sätt, där evolutionen står i centrum för textens avsikt.
Ett i många ögon kontroversiellt inlägg – och stick i stäv med gängse samhällsdebatt.
Men ibland vill man röra om i grytan, lixom bara för att se vad som flyter upp.
Som John Steinbeck sa:
– det är förmågan att i dag tänka annorlunda från i går – som skiljer den vise från den envise.