Centern svarar på elcertifikatfrågorna.


Nu har turen kommit till Centern.

Jag trodde det var slut med svar, men det droppar in svar fortfarande, och fler svar är utlovade under nästa vecka. Jag har dock skickat ut min sista påminnelse.

Den som skickat mig svarsmejlet heter Elin Sköldulf.

 

 

 1. Kan du/ni kortfattat – utan hjälp av dator eller dylikt – redogöra för vad el-certifikaten är?

Elcertifikatsystemet handlar om att producenter till förnybar el får en extra ersättning genom att sälja så kallade elcertifikat. Detta skapar incitament för marknaden att utöka produktionen av förnybar energi.

 

 1. Tycker du/ni att de energislag som ingår i certifikaten är berättigade till certifikat?

För ett hållbart klimat så krävs det att mer av vår energi kommer från förnyelsebara energikällor.

 1. Om du/ni anser att certifikaten gör nytta för miljön -redogör kort för på vilket sätt.

Det skapar incitament för marknaden att utöka produktionen av förnyelsebara energikällor.

 

 1. Anser du/ni att vattenkraft är berättigad till el-cert?

För ett hållbart klimat så krävs det att mer av vår energi kommer från förnyelsebara energikällor. Den satsning som hittills gjorts på förnybar energi har lett till att Sveriges beroende av både kärnkraft och vattenkraft har minskat.

 1. Anser du/ni att torv är berättigad till el-cert?

Skälen till varför torv blev berättigad elcertifikat av riksdagen 2004 var miljömässiga. Om torv inte skulle vara certifikatberättigande skulle torven, som bränsle i kraftvärmeverken, kunna komma att konkurreras ut av kol.

 1. Är det rätt att priset för el-certet döljs för konsumenten när elräkningen kommer i brevlådan?

Centerpartiet tror på öppenhet och att konsumenterna ska delges all den information de har rätt till för att kunna göra ett medvetet val.

 1. Alla dessa miljoner som landets alla elkunder betalar in till elbolagen – används de på rätt sätt, eller finns det bättre sätt att använda alla dessa miljoner kronor på?

Vi tycker att elcertifikatsystemet är något bra som ger hållbar energi till en låg kostnad. Systemet är viktigt för att den förnybara elen ska fortsätta att växa fram. Därför vill vi också utveckla elcertifikatsystemet så att det blir ännu bättre. Vi ser el-certet som avgörande för en långsiktig hållbar energipolitik.

 1. Vet du/ni hur många vattenkraftverk det finns i våra svenska vattendrag?

Det finns drygt 700 större vattenkraftverk och ca 1200 mindre verk med lägre effekt.

 1. Kan du/ni på ett kortfattat sätt snabbt berätta vad en faunapassage är?

Det är en passage där djur har möjlighet att passera över eller under en väg eller järnväg. Faunapassagen är bland annat viktig för att kunna göra vattenkraften mindre skadlig för miljön.

 1. Arbetar du/ni aktivt med att det ska ske förändringar i regelverket för el-certifikaten?

– Redogör gärna på vilket sätt ni arbetar för en eventuell förändring.

Alliansen har gjort en långsiktig överenskommelse om energipolitiken. Sedan 2006 har elen från biobränslen ökat med femtio procent, vindkraftselen har tiofaldigats och idag kommer mer än hälften av den energi som används i Sverige från förnybara källor. Detta har lett till att Sveriges beroende av storskaliga energikällor, så som kärnkraft och vattenkraft har minskat. Emellertid så finns det mycket kvar att göra och Centerpartiet kommer fortsätta arbeta för mer hållbar energi.

 1. Är vårt system med el-cert förenligt med EU:s ramdirektiv för vatten?

För att begränsa klimatpåverkan är det viktigt att vi minskar vårt beroende av fossila bränslen och istället finner alternativa vägar. Systemet med el-cert bygger på en strävan efter mer förnybar energi där vi genom incitament ska få marknaden att våga satsa på nya förnybara alternativ. Satsningen på alternativa energikällor har, som nämnts ovan lett till att storskaliga energikällor så som kärnkraft och vattenkraft har minskat. Det finns mycket kvar att göra men det är ett första steg mot ett mer hållbart klimat.

 1. Uppfyller el-certifikaten de 16 miljömål som vår riksdag antagit?

För att begränsa klimatpåverkan är det viktigt att vi minskar vårt beroende av fossila bränslen och istället finner alternativa vägar. Systemet med el-cert bygger på en strävan efter mer förnybar energi där vi genom incitament ska få marknaden att våga satsa på nya förnybara alternativ. Satsningen på alternativa energikällor har, som nämnts ovan lett till att storskaliga energikällor så som kärnkraft och vattenkraft har minskat. Det finns mycket kvar att göra men det är första steg mot ett mer hållbart klimat.

Annons

En reaktion på ”Centern svarar på elcertifikatfrågorna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.