KD svarar på elcerifikatfrågorna.


Här kommer KD:s svar på frågeställningen kring detta med elcertifikat.

Den som svarat heter Inger Strömbom.

Kan du/ni kortfattat – utan hjälp av dator eller dylikt – redogöra för vad el-certifikaten är?

Elcertifikat är ett stöd/subventionssystem för att öka andelen el från förnybara energikällor.

Tycker du/ni att de energislag som ingår i certifikaten är berättigade till certifikat?

Ja

Om du/ni anser att certifikaten gör nytta för miljön -redogör kort för på vilket sätt.

Ja vi tycker att elcertifikaten gör nytta för miljön för att de bidrar till utvecklingen av bland annat bioenergi, småskalig vattenkraft, vindkraft, solenergi och vågenergi. Certifikaten ger marknaden tydlighet och stimulerar övergången till förnybar energi.

Anser du/ni att vattenkraft är berättigad till el-cert?

Ja

Anser du/ni att torv är berättigad till el-cert?

Nej

Är det rätt att priset för el-certet döljs för konsumenten när elräkningen kommer i brevlådan?

Vissa elbolag redovisar redan el-certifikatskostnaden på elräkningen, det tycker vi är bra då transparens skulle är att föredra.

Alla dessa miljoner som landets alla elkunder betalar in till elbolagen – används de på rätt sätt, eller finns det bättre sätt att använda alla dessa miljoner kronor på?

I Sverige har vi konkurrens på elmarknaden där du som elkund kan jämföra priser och villkor mellan olika elbolag och välja utifrån det företag som känns rätt med tanke på pris och miljöhänsyn. Samtidigt ska man komma ihåg att den största delen av våra elräkningar är skatter och miljöavgifter till staten.

En annan del av elräkningen är nätavgiften till den som äger elnätet. Energimarknadsinspektionen har en viktig uppgift att på förhand bestämma inom vilka ramar elnätsföretagen kan ta ut avgifter av sina kunder. På så sätt skyddas konsumenterna mot oskäliga elnätsavgifter. Den osäkerhet som ändå råder idag, kring hur intäktsramarna ska beräknas, är ett problem. För att undvika utdragna rättsprocesser kommer nu Energimarknadsinspektionen, efter ett förslag från regeringen under våren, att få ansvar att mer detaljerat besluta om vad som ska bedömas som skäliga kostnader och vilken nivå på elnätsföretagens avkastning som ska anses rimlig. Därigenom stärks skyddet för konsumenterna, samtidigt som det skapas goda förutsättningar att underhålla och göra nyinvesteringar i elnätet.

Vet du/ni hur många vattenkraftsverk det finns i våra svenska vattendrag?

Drygt 1 800

Kan du/ni på ett kortfattat sätt snabbt berätta vad en faunapassage är?

Faunapassager skapar fria vandringsvägar för djur, främst fisk, så att de kan passera säkert.

Arbetar du/ni aktivt med att det ska ske förändringar i regelverket för el-certifikaten?

– Redogör gärna på vilket sätt ni arbetar för en eventuell förändring.

Regelverk och skatter måste vara långsiktiga och ge villkor som stödjer utveckling och utbyggnad av förnybar elproduktion. Detta gör elcertifikaten genom att vara begränsade till femton år. Inför utgången av den perioden behöver naturligtvis regelverken ses över utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vidare är det viktigt att effektivisera energiförbrukningen inom industrin och hushållen, vilket både är lönsamt och effektivt för att trygga energiförsörjningen och nå miljö- och klimatmålen. Även elsystemet behöver förändras för att bättre svara mot dagens utmaningar.

Är vårt system med el-cert förenligt med EU:s ramdirektiv för vatten?

En statlig utredning ser över frågan just nu

Uppfyller el-certifikaten de 16 miljömål som vår riksdag antagit?

De bidrar till att uppfylla flera av miljömålen. Samtidigt kan ibland några av miljömålen hamna i målkonflikter med elcertifikatet som katalysator. Ett vattenkraftverk som främjas av el-certifikaten bidrar till miljömålet Begränsad klimatpåverkan, men kan samtidigt verka negativt för uppfyllnaden av miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Roligt med ett välformulerat och genomtänkt svar.

Annons

2 reaktioner på ”KD svarar på elcerifikatfrågorna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.