Ännu ett okänt katastrofalt oljeutsläpp.

Människans förmåga att till varje pris riskera och orsaka miljökatastrofer tycks aldrig ta slut. Och extra känsligt är det när delta-områden drabbas. Den mest kända delta-katastrofen är väl Nigerdeltat i Nigeria. Den här gången är det ett av världens fattigaste länder som drabbats. Och de som ska försöka rensa bort oljan, är de boende i området.

Svenskt rekord?

Fick ett mejl i afton som förtäljde att Länsstyrelsen godkänt 13!! inskickade överklaganden gällande torvbrytning på Beatamyran m.fl Tretton överklaganden, tror ni att något sådant ”litet” beslut som det handlar om här är rekord?     13 överklaganden samt en protestlista, som sakta men säkert närmar sig 500 underskrifter sätter onekligen Länsstyrelsens beviljande i fokus.…

Biologiska kunskaper borde vara krav.

Lägger ut en kort text ur den det beslutsunderlag som ligger till grund för beviljandet av torvbrytning på Beatamyran m.fl. Den som som sitter i beslutande fattning på en så pass viktig myndighet borde man kunna ställa rätt höga krav om biologi, särskilt när denne är tillsatt att utreda biologiska konsekvenser för sitt beslutsfattande. Så…

Gör som Bjurholms grannkommuner.

Ett kort och koncist inlägg: Glädjande att Bjurholms grannkommuner gör gemensam sak med Bjurholms Kommun, Innevånarna i Vitvattnet, Save the Baltic, Naturskyddsföreningen samt alla hundratals som protesterar mot torvbrytningen, genom att skriva under på denna lista. Du vill väl inte vara en medborgare som stödjer fossila bränslen? Nä, tänkte väl det. Då är listan ett mycket…