Orsaker till torvstopp runt om i landet.

En omgång torv till orkar vi alla med- detta ack så stötta och blötta ämne fortlever än – trots att vi nu befinner oss i nådens år 2016. Ett årtal som för snart hela jorden innebär att det icke längre är försvarbart med fossila bränslen – vare sig de är i markytan- torv – eller 100 meter ner – kol – eller långt ner i berggrunden som svart segflytande råolja. Men ett land utmärker sig negativt – det är det där miljö-U-landet där du förmodligen befinner dig när du läser det här.

Sverige – dags för ett stopp.

Dags igen för lite torvtext. Regeringen har nu gått ut med brev till de inblandade i torvbrytningsbrottet i Vitvattnet – Bjurholm – Västerbotten. Det ska skickas in ytterligare remissvar i ärendet, och som vanligt när det gäller regeringsärenden så är det bråttom. Från en total tystnad i många månader så gäller det att skynda på…