Allt hänger ihop – på dessa 3 ben.


Allt hänger ihop är en mening som förekommer i allt som rör naturen och miljön. Sen om man vill kalla det för slumpen, evolutionen eller Gaia-teorin, det är upp till var och en att avgöra.

Det vetenskapliga teorin om universums skapelse – Big Bang – är än så länge den gällande teorin för vår tid på jorden. Den teori som vi i Sverige har vuxit upp med, den självklara vetenskapliga förklaringen är inte så självklar som vi kan tro. I många länder som styrs av en religiös överhet så har Big bang aldrig fått den acceptans den fått i agnostiska länder.
Vi får höra att många stater i USA förbjuder Evolutionen i skolan, utan där gäller kreationismen = Gud skapelse.

Tillhör du den del av mänskligheten som fortfarande tror på Big Bang så finner du räddningen för miljö och vårt klimat i följande tre ben –

Termodynamikens lagar

Evolutionen

Kretsloppet

Termodynamikens lagar är fysiska beskrivningar som inte forskare lyckats motbevisa. Motsatsen till dessa lagar är Perpetuum Mobile – eller evighetsmaskin som vi säger på vanlig svenska. Det har kryllat av vetenskapsmän och forskare och alkemister som försökt. Den som lyckas sitter på en ofattbar skattkista och en förmögenhet vi aldrig tidigare skådat.

Innebörden av termodynamikens första huvudsats är att energi varken kan skapas eller förstöras. Mängden energi som förloras i en process kan varken vara större eller mindre än mängden energi som återfås. Första huvudsatsen är den variant av energiprincipen som används för termodynamiska system. Den syftar till de två olika sätt på vilka ett slutet system kan utväxla energi med som omgivning – genom processerna värmeöverföring och mekaniskt arbete. Energiförändringen hos ett system beror på hastigheten av dessa två processer. För öppna system måste man utvidga första huvudsatsen så att ytterligare en energibärare, massflöde, inkluderas.

Första lagen förtydligar energins natur. Det är en bevarad storhet som är oberoende av processens väg, det vill säga, den är oberoende av ett systemets historia. Om ett system genomgår en termodynamisk cykel, oavsett om det blir varmare, kallare, större eller mindre, så kommer det alltid ha samma mängd energi när det återgår till en viss referenspunkt i processen. Rent matematiskt beskriver första huvudsatsen energi som en tillståndsfunktion där infinitesimala förändringar hos energin är exakta differentialer.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Termodyna

Vill man rädda klimatet så måste man återställa naturen enligt denna första lag.
När vi hör ordet förbränningsmotor så tänker vi direkt på en bilmotor. och det är den allmänna uppfattningen att förbränningsmotorn är det största hotet mot vår miljö. Men det är redan här som miljöarbetet förlorar trovärdighet på många håll.
Din mage är en förbränningsmotor, ett träd är en förbränningsmotor, en fors i ett vattendrag är en form av förbränningsmotor, och till och med kossans mage är en förbränningsmotor som lyder en termodynamikens första lag. Den här formen av förbränning är grunden för allt liv på jorden. En förbränningsmotor kan aldrig vara miljöfarlig – det är alltid bränslet som man matar motorn med som avgör miljöfaran. Alltid. Om man stoppar in uran i en ångmaskin så skapar man helt plötsligt en livsfarlig förbränningsmotor till skillnad från ångmaskinens ofarliga vattenånga.

Evolutionen är en följd av termodynamikens lagar och är den grund som forskare utgår ifrån när naturen ska studeras. Mest känd är väl Darwin som under en mångårig forskarresa såg evolutionen med egna ögon när han studerade finkar på Galapagosöarna. Dessa iakttagelser blev grunden för för hans bok – Om arternas uppkomst – var totalt banbrytande och ett stort steg från kreationismens rådande inflytande.

Med evolutionsteorin menas den vetenskapliga modell som beskriver hur allt liv på jorden har utvecklats från en gemensam urform. Ibland används orden evolution eller utvecklingslära som synonym till evolutionsteorin. Evolutionsteorin är en ”vetenskaplig sanning” vilket evolutionsbiologen Stephen Gould förklarar som ”[en vetenskaplig sanning är] ett påstående för vilket det finns så mycket evidens (bevis) att det skulle vara perverst att förneka det.”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Evolution

Evolutionen har lett oss fram till nutid utan att på något sätt skapat något klimathot som det fossila bränslet utgör idag. Visst har vi haft istider och värmeböljor, vi har haft stora skiftningar i temperaturer och svängningar i antal arter på jorden, men allt det har skett över långa tidsperioder, med en viss anpassning som följd.
Och även om det skett på naturligt sätt genom årmiljonerna så är det tragiskt själviskt att förstöra jordens liv med hänvisning till ”att det har ju hänt förut”. Den typen av egoism äger ingen ingen talan. Det är rent av perverst för att citera Stephen Gould.

Evolutionen har skapat en cyklisk balans som vi brukar kalla för Kretsloppet. Och då är vi framme i nutid.

Kretsloppet omger oss alla, hela tiden. Så fort vi kollar ut för att se hur vädret ser ut, så är det kretsloppet vi kollar in. När vi klipper gräset på sommaren så är det kretsloppet som är både orsak till att gräset växer och det är kretsloppet som tar hand om det klippta gräset. När vi plockar in lite fina sommarblommor från rabatten så är det kretsloppet som ligger bakom den vackra buketten. När hösten kommer och vi plockar bär och frukt, då är det kretsloppet,, ja, jag tror ni börjar förstå.
Den biologiska mångfalden skulle inte finnas utan kretsloppet, som inte skulle finnas utan evolutionen.
I kretsloppet fungerar termodynamikens första lag perfekt. Så som den har gjort i miljarder år. Men det finns ett stort problem för världsekonomin med den sanningen, det är svårt att tjäna pengar på den.
I över hundra år har stora delar av världsekonomin haft det fossila bränslet som drivande för att tjäna pengar. det är lätt för gigantiska koncerner att dela upp världshandeln mellan sig, och skapa monopol på jordens infrastrukturbehov.
Alla människor kräver några grundläggande behov –

Energi – till hem och transport
Mat
Rent vatten


Alla dessa tre behov har skapat några av världens största och girigaste företagskoncerner. När nu världen håller att uppfatta faran med fossila bränslen så hotas de monopol som skapat ofattbara rikedomar åt ett fåtal människor. Låt oss ej förglömma att oljebolagen redan för årtionden sedan visste om växthuseffekten på grund av den brända fossila oljan, men gömde dessa rapporter för allmänheten.
Går vi sedan till maten så behöver vi inte gå länge än till våra äldre släktingar för att förstå hur matproduktionen såg ut för någon generation sedan. Och nu tittar vi på mat utifrån vårt privilegierande sätt att leva, på många håll på jorden lever fortfarande man med maten inpå knutarna.
Varje gård hade sitt lilla jordbruk, varje by hade samfällda egendomar, varje samhälle var självförsörjande. Hade det kommit en ”förståsigpåare” till en sån gård och sagt att era kor producerar växthusgaser, så hade man med rätta idiotförklarat den filuren.
Alla djur på en gård är idisslare, Kor, hästar, får, getter och grisar är alla en del av evolutionens och termodynamikens lagar och kan inte producera energi.
Men nu har klimatsmart mat blivit en miljardindustri, och det finns forskare, politiker och annat betydelsefullt folk som hävdar att det är mer klimatsmart att med tillförd energi odla mat, till och med kött i konstgjorda fabriker än att äta ekologisk mat från gårdar nära dig.
Varje gång du hör hör klimatsmart mat, så måste du kolla varifrån kommer den maten? Mest troligt kan du bakspåra till någon av de världsdominerande matproducenter som finns. Och de har många forskare på sin lönelista.
Allt debatten handlar om när det gäller att ”rädda klimatet” handlar om marknadsandelar och aktieutdelningar.
Jag har sagt det förut, men jag säger det igen. Om t ex Kossan kunde producera energi, då vore den en vetenskaplig sensation och samtidigt jordens räddning när det kommer till vårt energibehov. Då kunde man ställa miljoner med kor i stora stallar med stora dammsugare som tog hand om den energi som kon skapar i magen och som då skulle komma ut där bak. Men än så länge har jag inte hört någon människa föreslå den energifabriken som lösningen på vårt energibehov. Inte ens kon är en evighetsmaskin.
En ko eller ett får eller en gris som äter gräs och växter i våra hagar kan aldrig utgöra ett klimathot. det är alltid bränslet som är faran.
Ett exempel på klimatsmart mat är Qourn. Det är en svartmögelsvamp som odlas i stora cisterner och som för att få sin köttiga konsistens blandas med ett äggviteprotein. Svartmögel har aldrig varit tänkt som människoföda och det kallas vegansk när den innehåller ett äggviteprotein är konstigt. Hur mycket energi kräver dessa fabriker?
”Hälsosam” mat är det nya klimatsmarta, men tänk kretslopp och evolution. Skulle din farmor och farfar välja en egenproducerad mattallrik eller skulle de gå på marknadsföringen från matkoncernerna? Ju färre ingredienser, desto hälsosammare och nyttigare för din kropp är den.

Det kryllar av innovativa lösningar på hur teknik ska lösa det alarmerande hotet från förhöjda växthusgaser. Det alla har gemensamt är att det finns någon som vill sälja en ofantligt dyr mojäng som på ett fiffigt sätt ska fånga överflödet, och dessa maskiner kräver inte mer energi än en stor serverhall i norra Sverige (ironi). Vi ska odla mat i fabriker som måste få sin energi från någonting som förmodligen inte är en klimatsmart lösning – typ vår fabrik odlar kött med ström från ett kolkraftverk..

Tänk dig själv att vara en välutbildad forskare eller likande, med en rejäl månadslön och en del kvar att betala på studielånet, en sån människa vill inte höra – ja, det är bara att vi återgår till kretsloppets livscykel för att återställa naturen och därmed stabiliserar klimatet. För att inte tala om den globala aktiehandeln, den skulle kollapsa om människor ställde om till ett närproducerat matbruk.
Och ingen politiker som föreslår en sådan omställning kan räkna med ett lukrativt konsultuppdrag åt näringslivet efter avslutad politisk karriär.

Så tänk kretslopp om du vill rädda klimatet. Tänk på hur kort omloppstid just det där kretsloppet har. Bioenergi från skog kräver 40-50 år av tillväxt, bioenergi från jordbruk sker på en årlig cykel. En idisslare på våra åkrar är fåårig, kräver minimalt med energi för att tillverka mat och stärka den biologiska mångfalden. En frukt från andra sidan jorden har en kort kretsloppscykel, men kräver mycket energi för att nå din mataffär Det är mycket prat om skogen som kolsänka, och visst spelar skogen en stor roll, men världshaven som täcker 70% av jordens yta har samma fotosyntesprocess som växterna på land. Om en skog är 30 meter hög, så når fotosyntesen 3o meter ner i vattnet. Utfiskningen av fiskar och valar är ett mycket allvarligt hot mot klimatet, då cykeln med kretsloppet försvinner när havet töms.
Jag har skrivit mer om valarnas betydelse för klimatet här
Energi – Det är den stora nöten att knäcka. All energitillverkning kräver stora ingrepp i naturen. Oavsett om du satsar på solceller, vindkraft eller elbil så måste man gräva, bryta och borra efter mineraler och metaller.
Det är svårt att föreställa sig antalet gruvor som måste till för att byta ut den ofantliga mängd fordon som nu rullar mot batteridrivna sådana. Det finns över en miljard bilar på jorden. Till det kommer lastbilar, bussar, mopeder, motorcyklar och alla militära fordon som inte går att räkna på grund av militära hemligheter. För att tillgodose dagens minimala behov jämfört med det behov som kommer att krävas om bara något decenium, så är man redan nu inne och bryter i reservat, men exploaterar havsbotten och man kryper fram och exploaterar Grönland allteftersom inlandsisen smälter undan.. Och vi har inte ens börjat vår stora jakt efter de jordartsmineraler som elbilarna och solcellerna kräver. Men det är bra för (aktie)affärerna. Jakten är en förflyttning av gigakoncerner från olja till mineraler.

Det absolut mest klimatsmarta är ju att behålla alla dessa fordon och skapa ett bättre bränsle. Och energigrödor är förmodligen det som bäst passar in i kretsloppet. Problemet är arealbrist för en sådan produktion, men havsbaserad energiodling borde vara en arealmässig lösning.

Köp närproducerad mat – stöd arbetet med att återställa den biologiska mångfalden, dina pengar gör nytta i närområdet och maten är kontrollerbar i tillverkningsskedet. Du kan själv titta på de åkrar där din mat växer fram. Du når lantbrukaren relativt enkelt med frågor om det du ska äta så småningom.

Rent vatten. Brist på rent vatten, eller rent av vattenbrist är enligt mig det absolut största hotet mot allt liv på jorden. det här har jag skrivit om några gånger. Vi måste förbjuda stora grundvattentäkter. Vi måste återskapa våtmarker och det regn som faller måste stanna där det faller. Som det är nu dikas allt regn bort, ner i diken, ut i vattendrag och slutningen når det havet. Grundvatten är fossilt, precis lika fossilt som den olja vi måste sluta använda. Även vatten har blivit en miljardindustri där till och med ett sånt ”utvecklat” land som USA har sålt sina vattenrättigheter till stora bolag som sedan tar hutlöst betalt för vattnet. Ska vi nyttja grundvatten så måste vi veta att tillförseln är större än uttaget, och kanske måste vi anlägga konstgjorda sjöar för att skapa vårt dricksvatten. Grundvatten har blivit populärt främst för sin rikliga tillgång, men även för att det genom årtionden filtrerats när det sjunkit genom våra jordlager, så det är relativt billigt att via kemikalier uppnå kraven på dricksvatten.
Är en del av lösningen parallella vattenledningar? En ledning för dricksvatten och en annan för spillvatten? Då minskar man kemikaliebehovet och kan nyttja mer ytvatten.

Du är medveten om att en morot från ditt eget lilla land är mer klimatsmart än en importerad mango från andra sidan jorden. Den kunskapen är dels från information men även från ditt sunda förnuft.
Och det är väl slutklämmen på det här inlägget – använd ditt sunda förnuft.
Det är helt frivilligt att köpa ”klimatsmart mat” som är tillverkad i en energislukande fabrik, men du kan aldrig påstå att du köper den maten för att ”rädda klimatet” Använd sunda förnuftet. Det är ju hyckleri att köpa importerad mat för att sedan flygscama nån som reser utlands. Den maten förbrukar nog en flygresa i tillverkningen och på det en flygresa till Sverige.
Använd sunda förnuftet – sluta tro på politiska löften, sluta tro på forskare med tvivelaktiga uppdragsgivare – återvänd till kretsloppet och låt fotosyntesen återställa den oreda vi orsakat. Låt träden växa, låt våtmarkerna agera konstanta kolsänkor, låt världshaven återfå sina bestånd av fiskar och valar. Låt vildblommorna blomma, låt idisslarna göra det de gör bäst av alla, binda kolet i marken, för du vet väl att det är gräset som kossan äter som innehåller växthusgaser! Gaser som frigörs när gräset förmultnar på hösten, om det inte går genom magen på en idisslare, då blir det uppblandat med gödsel och ger näring till nästa växtperiod. Den växtperioden kan då uppta mer växthusgaser, som jorden suger upp i växter och träd – Kretsloppet.
Allt hänger ihop.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.