När i kedjan är kärnkraft miljövänligt?


Hur osannolikt det än låter, så är det sannolikt att det sker ännu en olycka.

Hur sannolikt det än är, så är det osannolikt att det sker i ett land utan kärnkraft.

Att ett land utan kärnkraft sannolikt ändå kommer att drabbas beror olyckliga omständigheter.

Det är högst sannolikt att det sker i ett land med kärnkraft som med all sannolikhet kommer att förgifta och förgöra livet för oskyldiga varelser.

.

Trots den pågående kärnkraftsolyckan i Fukushima så trummar delar av vårt politiska styre på med mer kärnkraft. Tystnaden kring denna katastrof säger allt om vilken syn på miljö och arv våra folkvalda och de kapitalstarka företagen har på vår samtid.

Så länge det går att kräma ut några ören och kronor i vinst så kör de på, helt utan mottagande av omvärldens synpunkter.

.

fallout

Att det inte är åtalbart när en förtroendevald säger att kärnkraft är miljövänligt är konstigt.

Hets mot ekosystemet vore en lämplig åtalspunkt.

Ska väldigt kortfattat försöka bena ut alla de steg som kärnkraften måste ta för att producera sin energi.

.

Bearbetningskoncession – ett tillståndsprövande av tänkt gruvbrytning. I denna prövning uppger gruvbolaget vilka mineraler och metaller de avser söka efter. Det är därför lite svårt att säga att den och den söker efter just uran, men vissa metaller och mineraler sitter så att säga ihop med uran. Hittar man det ena, så finner man i regel det andra. Till exempel så är Nickel en sådan metall som hör i hop med uran. I Sverige återfinns den mesta av uranen i alunskifferberggrund.

De flesta intressant platserna finns i Jämtland, Västerbotten och Västergötland. Nu i år (2013) kom det 16 ansökningar i Hälsingland med omnejd.

.

Brytning av uran – En väldigt hemlighetsfull och avlägset beläget verksamhet. De platser på jorden som bryter uran ligger långt från mänsklig bebyggelse, ofta i områden som ägs av ursprungsbefolkning. Redan i detta första steg så är miljöhotet påfallande stort.

När man bryter uranmalm så virvlar det upp damm, damm som är radioaktivt, radioaktiva gaser som Radon frigörs. Detta utgör grogrunden för sjukdomar främst lungsjukdomar som till exempel lungcancer. Vart detta gift tar vägen avgörs av av vilket håll vindarna blåser just den dagen. Till den svenska framställningen av kärnkraft så importerar vi uran som är brutet i avlägsna delar av Kanada, Ryssland, Australien och Namibia.

Det har genom åren gjorts en del försök med att bryta eget uran i Sverige, och där den verksamheten kom som längst var i Ranstad i Falköpings kommun. Under fyra år bedrevs brytning av uran. Detta upphörde dock då världspriset på uran var väldigt lågt, samt att uranhalten i malmen var ohållbart låg.

.

Women Collect Water in Niger

Nigeria- ett land som är oerhört  hårt drabbat av miljökatastrofer. Världens största oljeförorening är ständigt pågående där. Oljebolaget Shell och dess oljeprospektering förgiftar enorma arealer. Till detta kommer uranbrytningen med förgiftade sjöar, vattendrag osv.

.

Urlakning – En process där man samlar upp enorma mängder radioaktivt material i stora bassänger. Detta avfall ligger där och all vätska avdunstar och lämnar kvar radioaktivt slam som blir liggande i flera århundraden. Utsläpp av detta slam i vattendragen orsakar stora skador på miljön, se exempel i Talvivaara-gruvan i Sotkamo, Finland som efter ett läckage nu är förorenat med flera km² uranhaltigt och tungmetallförgiftat vatten, som sprider sig via vattensystemen. Förmodad fiskdöd över stora arealer är att vänta.

När uranet sedan ska bearbetas, konverteras, så måste uranet först transporteras långa sträckor. Bara transporten i sig är en farlig manöver. Väl framme på konverteringsanläggningen ska uranet omvandlas till uranhexafluorid. Även i denna process bildas stora mängder farliga avfall. Regn är inte bra över dessa anläggningar då vatten och vattenånga i reaktion med uranhexaflouriden producerar frätande och giftiga gaser och partiklar som förs bort av vinden.

Anrikning – En process där man höjer koncentrationen av uran 235. Detta är ungefär samma sak som att skapa kärnvapen genom anrikning. Detta är det sista steget till att skapa bränslet. Även under detta steg blir det en det en hel del avfall som kan ge skada på miljön.

.

Vid själva kärnkraftsverket produceras elektricitet, vattenånga samt väldigt varmt reaktorvatten som spolas ut i havet. Dessa varmvattenutsläpp är så varma att de syns som så kallade hot spots på satellitbilder.

Sveriges första kärnkraftsverk, det låg mitt i Stockholm, i ett bergrum 25 meter under KTH (Kungliga tekniska högskolan). Det var efter explosionerna i Hiroshima och Nagasaki som svenska staten beslutade att nationen skulle skaffa sig mer information om kärnkraft och kärnvapen.

1954 startades den anläggningen. Sedan dess har svensk kärnkraft kämpat på. I en internationell jämförelse rankas de svenska kärnkraftsverken idag bland världens sämsta.

Känn på de orden, världens sämsta.. Inte många makthavare som slår sig på bröstet åt den utmärkelsen.

.

Efter det att kärnbränslet är uttjänt så ska det slutförvaras. Trots alla farliga – ovan redovisade steg i framställningen av kärnkraft – så återstår det farligaste steget, nämligen slutförvaret.Dessa bränslestavar, som i detta skede är odugliga för framställan av energi i ett kärnkraftsverk, är ändå så oerhört farliga, så en fullständig katastrof är ett faktum om olyckan är framme. Denna risk föreligger i hundratusentals år. Nu visar ny forskning att den slutförvaring som är påbörjad, redan uppvisar alarmerande rapporter om hur de inneslutande höljena, ofta koppar och bentolitlera (kattsand) redan börjar krackelera, och det livsfarliga kärnavfallet exponeras för planetens alla innevånare.

Bör även påpekas att det i dag inte finns någon ansvarig myndighet för detta slutförvar. På en fråga jag ställt till experter i ämnet så är det fullt möjligt att i framtiden – (några hundra år) – göra en inmutning och få tillstånd att gräva upp detta avfall och sälja det till högstbjudande.

Denna sammanställning ger er bara en liten inblick i vad som utan jämförelse är den absolut farligaste och något  av det mest miljöförstörande verksamheten är för något.

Du som vill veta mer, titta in på Greenpeace hemsida, där finns mycket intressant att läsa i detta ämne.
Bor du i mina trakter, dvs. i norra Sverige, då är det kanske av intresse att läsa mer om det planerade kärnkraftverket på andra sidan Bottenviken. Kärnkraftsfritt Bottenviken

.

Tjernobyl, Fukushima, Harrisburg är namn sammankopplade med det osannolika.

Svenska Forsmark var 2006 osannolikt nog ytterst nära att för all framtid förknippas de ovan nämnda.

Sannolikheten att något så osannolikt än en gång ska inträffa är sannolikt högre än vad vi vågar erkänna.

.

Ett inlägg om det osannolika med kärnkraft utan att ta med Tage Danielssons monolog vore som att svära i kyrkan. Här med engelsk tex, så den går att dela utomlands.

.

 

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.