Därför går klimatet åt h-vete


Jag har tagit del av miljörörelsernas varningar för ett stegrande klimathot under snart 20 år. Varningar för den påverkan fossila bränslen har på atmosfären har med vetenskapens hjälp använts som främsta bevis för att klimatet kommer att förändras på ett onaturligt snabbt sätt. Att klimatet skiftat under årmiljonerna är det ingen som kan argumentera mot, och det används från en del håll som något naturligt som sker just nu.


När miljörörelserna började varna för de kommande förändringarna så var motmedlet mot fossila bränslen lika enkelt som självklart – vi måste återgå till ett system som fanns innan industrialiseringen – vi måste återgå till det liv som varit rådande under hela mänsklighetens existens – vi måste vara en del av kretsloppet.
Det känns som en evighet sedan som man lyssnade på experter som via enkla bilder visade på hur ett kretslopp fungerar.

Är du över 40 år så borde du minnas bilder som den här. Enkla bilder som på ett begripligt sätt visar hur man lever ett liv i harmoni med kretsloppet.


Jag har alltid haft den uppfattningen att kretsloppet är den enkla lösningen – ja enkla och enkla – du anar kanske att jag med det menar att svaret är enkelt, men vägen dit är nog omöjlig.
Jag har under främst det senaste åren känt att det är någonting som skaver i pratet kring klimatarbetet.

Det hela kulminerade på något sätt under hösten då jag hamnade i en diskussion på sociala medier om klimatnyttan av att importera en massa grödor till Sverige från jordens alla hörn
Den jag diskuterade mot menade att den mesta maten fraktas med stora fartyg och därmed påverkas inte klimatet lika mycket som om maten skulle flygas in.
Jag å andra sidan påpekade att dessa fartyg körs på en oerhört miljöskadlig råolja och att fartygen stör havsmiljöerna på flera mils håll, främst med ett dovt muller som de havslevande djuren tar stor skada av.
Jag sa att jag är övertygad om att det är betydligt mer miljövänligt att äta upp grannens kor som betar på våra åkrar och ängar.
Då pingades en ”expert” in i diskussionen, och denne var tvärsäker
– Det är miljöbättre att importera sojabaserade grödor från andra sidan jorden än att äta kött..
Men – undrade jag – ska vi inte sikta på ett ekologiskt och närproducerat jordbruk i stället för att importera mat?
– jo, självklart så ska vi ha ett ekologiskt och närproducerat jordbruk, men vi måste sluta med kött och mejeriproduktion..

Där och då gav jag upp diskussionen – och jag antar att de jag haft i andra änden kände sig som segrare..
Jag ska erkänna att jag googlade på ”experten” och mycket riktigt så har denne en betydande position i maktens korridorer i centrala Stockholm. inte som politiker, men väl som miljöexpert i nån form av halvstatlig samverkansgrupp.

Nån har tydligen missat att förklara det mest väsentliga för att kunna bedriva ett ekologiskt jordbruk – nämligen dynga.
Har undervisningen för våra unga ”experter” verkligen missat vilken den viktigaste ingrediensen är för att begreppet ekologiskt ska funka?

Naturvårdsverket beräknar att nötköttet bidrar till cirka fyra procent av växthuseffekten (metanutsläppen omräknade till koldioxidekvivalenter), om kolinlagringen i vallodlingen beaktas sjunker den siffran till ca 2-3 procent! (Reduktionen pga. metanets snabba nedbrytning inte medräknad) Mer än 97 procent av klimatpåverkan beror alltså på helt andra saker än utsläppen från våra kossor.

En av de mest etablerade och grundläggande sakerna inom fysik och kemi.


Hela den här självklarheten i att vi måste sluta äta kött har ju en annan vinnare, och det är de företag som får sälja mer av sina massproducerade grödor, ofta baserade på palmolja och soja. Senast är det den omtalade rapporten som med myndig stämma preciserade hur mycket av olika födoämnen mänskligheten ska äta.
Om media bara kört lite källforskning så hade de snabbt funnit att institutet i fråga är uppköpt av en av världens män och absolut inte kan anses som oberoende från påverkan. När ett av världens största företag som säljer kolhydratbaserad föda är en av finansiärerna bakom rapporten, då borde nån reagera?

Några Marinbiologer som forskar på valar och den inverkan de har på på ekologin i världshaven har konstaterat att det finns ett klart samband mellan färre valar och mer koldioxid i atmosfären. Jag skriver mer om det i det här inlägget

Om kött vore så skadligt, varför är vi då arga för att den vita mannen som när denne kom till Amerika decimerade beståndet av Bison från 60 000 000 till omkring 800? Hade man skjutit alla Bison så hade vi kanske inte haft en klimatkris i dag? Varför skyddar vi elefanterna och de andra stora djuren på Afrikas savanner?
För tydligen så är ju ”avgaserna” från idisslande djur orsaken till allt elände?
Tänk ändå – evolutionen – (ja om du tror på den, vilket allt färre gör tydligen) har alltså under årmiljoner skapat hundratals arter som skulle utgöra ett hot mot evolutionens existens? Det har vandrat däggdjur inklusive valarna på jorden i eoner, men dess skadliga inverkan på jorden sker exakt just nu? Exakt just samtidigt som oljan börjar ta slut och världsekonomin måste finna nya vägar att skapa sina vinster?
Exakt samtidigt som man insett att det är svårt att göra gigantiska kvartalsvinster på djur som är oförskämda nog att kräva flera år för att bli ekonomiskt gångbara? Exakt samtidigt som man med industriella processer kan framställa tvivelaktigt gångbar föda som går att föra in på en lukrativ aktiemarknad?
Ta tex Quorn – det är alltså en gröda som framställs av en mögelsvamp!! Tror du på evolutionen så kan du omöjligt tycka att mögelsvamp är en nyttig sak att äta. Mögelsvampen processar man blandar i lite vitaminer och äggvita. Så det är alltså en animalisk inblandning, vilket gör den icke vegetabilisk. Men den är en snabbproducerad föda som det går att tjäna en snabb förmögenhet på.

En beskrivning av quorn låter så här: Det är svårt att tänka sig ett livsmedel som är mer konstlat än quorn, som för vegetarianer ska ersätta kött. Det framställs av mögelsvampen PTA-2684 som under produktionsprocessen växer i syresatt vatten i sterila jäsningstankar. Under denna fas tillsätts sockerarten glykos samt olika mineraler och vitaminer. Resultatet är så kallat mycoprotein som nu extraheras och värmebehandlas. Därefter torkas substansen, och äggviteämnet albumin tillsätts som bindemedel. Detta ämne kommer från ägg, vilket gör att quorn inte lämpar sig för veganer. Sist av allt ges quornmassan sin slutliga struktur och konsistens beroende på vilket slags kött den ska imitera, exempelvis köttfärs eller tärningar av kycklingfilé.

Vi kan väl alla vara överens om en sak – din mage, kossans mage och bilens motor är alla samma sak, nämligen en förbränningsmotor.
Och för att fortsätta vara överens, en förbränningsmotor i sig är aldrig miljöfarlig. Det är bränslet som vi stoppar i motorn som ger skadliga eller icke skadliga utsläpp.
Min gamla Volvo går på bensin och är därmed skadlig. Men om jag kör den på ren etanol framställd av ekologiska jordbruksprodukter, då är den helt plötsligt miljövänlig. Nu är nog bilen för gammal för att klara av det drivmedlet. Slangarna torkar nog sönder av etanolen, och den databox som styr motorn är inte uppdaterad för etanol osv. Men det är ett exempel på hur man ser på skadliga förbränningsmotorer kontra den nya tidens elbilar.
Det känns som om mitt inlägg hamnar helt rätt med det mesta just nu. När jag plitar ner några väl valda ord om dagen så hinner det dyka upp rapporter eller artiklar som berör det här inlägget.
Nu på morgonen så ser jag den här texten om feltänket med att förbjuda förbränningsmotorer,

En typ av faktaruta som förekommer rätt ofta i klimatdebatten. Om man har termodynamikens första lag i minnet – är det då verkligen sant att en ko kan producera gas? Självklart inte – för då vore korna de facto livs levande perpetuum mobile – dvs evighetsmaskiner och då vore jordens energiproblem lösta.När man läser att det till klimatmötet i Davos nu senast (januari 2019) ankom 1500 privatplan så begriper ju var och en att det mötet handlade inte om klimatet och vår överlevnad, det handlar uteslutande om affärer och kvartalsrapporter. Jag skrev ett inlägg om det här med elbilar och batteriernas hyllningskör i det här inlägget.
Det inlägget är utan tvekan det mest delade och lästa inlägget under den här bloggens existens, och berör enligt mig orsaken till att batterier helt plötsligt har ersatt kretsloppet som jordens räddning.

Och innan jag fortsätter – jag ska än en gång förtydliga att det jag skriver om i inlägget är en ekologisk och i så stor mån som möjligt närproducerad föda. Jag gillar inte importerad och ej kontrollerbar föda, oavsett om det gäller kött eller bönor eller frukter som besprutas med farliga gifter.
Som av en slump så såg jag mitt under tillkomsten av den här texten en forskarrapport som säger att den vite mannens inträde i Amerika och med den massdöd av naturfolken, faktiskt lika många som Bisonoxarna låg bakom den lilla istiden i slutet av 1600-talet. Orsaken skulle vara att naturfolkens uppodlade åkrar växte igen med skog och att det skulle öka koldioxiden i atmosfären?? Det är väl en allmän uppfattning att mer skog minskar koldioxiden i atmosfären?
Läs om rapporten här
Ursäkta en enkel man, men jag tror att orsaken är densamma som marinbiologerna nu forskar kring. Massdödandet av Bison ledde till en enorm minskning av den biologiska mångfaldens och kretsloppets viktigaste ingrediens – dynga.

En jämförelse kan göras med skarven – den så hatade fågeln som ansågs döda holmar och kobbar med sin spillning. Men man inser nu att spillningen skapar en livsviktig näring som gynnar mångfalden.
Eller de gigantiska hjordarna av Gnu och Zebra som vandrar på den Afrikanska slätten. De beter ner gräset fullkomligt och drar vidare. Deras spillning göder sedan fram ett spirande grönt och näringsrikt gräs igen.
Varför vill man bevara dessa hjordar om det nu är så skadligt för klimatet?
Det finns fler hästar än kor i Sverige, och även hästarna släpper ut metan, men att angripa hästar är det ingen som vågar.

Om du vill elda i kaminen eller göra upp en eld på utflykten så eldar du göra björkved. Den brinner bra och dessutom så vet du att du inte ökar utsläppen eftersom den koldioxid som frigörs ur veden är inbunden sedan tidigare, och därmed inte ökar mängden koldioxid, utan den är en del av kretsloppet.
Likadant är det med det gräs som kreatur betar. Utsläppen som sker ur djuren är ju en del av kretsloppet och finns som en del av naturens ingredienser. Utsläpp handlar om kemi –– gräsätare (kor, får, hästar, älgar, renar, rådjur, bufflar, antiloper släpper inte ut koldioxid utan istället metan (CH4), med cirka 20 gånger större växthuseffekt än koldioxid.
Klimatkatastrof alltså….eller? Ja, visserligen är metan en kraftfull klimatgas, men efter några år har den helt försvunnit ur lufthavet. Metan kan alltså inte lagras i atmosfären som koldioxid. Eftersom gräset, om det inte äts av djur, förmultnar och avger koldioxid, kan man alltså hävda att växtätarna på ett sätt ”renar” atmosfären – den långlivade koldioxiden minskar och ersätts av snabbt nedbrytbar metan. IPCC erkänner att klimatpåverkan av metan av just denna anledning är problematisk att värdera, men att dessa fakta ska vara med i ekvationen är helt klart. I vår svenska klimatdebatt har hittills inget hörts om detta!

Läs mer om det här

Ska klimatrörelsen få skeppet att vända åt rätt håll så måste man börja skilja på metan och metan och på CO² och CO² .
Att metanutsläppen ökar på grund att man bryter upp marken för att leta metaller och mineraler är självklart inte bra, men att hästar, kossor, flodhästar och termiter och hundratals andra djur släpper ut naturlig metan är en del av kretsloppet. Att däremot göda boskap med fossilframställt kraftfoder är inte klimatvänligt
Våtmarker är den kanske viktigaste kolsänkan vi har, den är konstant och vi måste förbjuda all form att exploatering av våtmarker, men tyvärr kommer nog jakten på värdefulla mineraler till elbilen att öppna upp för gruvdrift även i våra våta marker..
Det är dags att vi börjar tro på evolutionen och kretsloppet igen. Det är dags att vi börjar leva i takt med evolutionen, det är dags att börja ifrågasätta allt som rör miljö, klimat och hälsa. Du måste komma ihåg att bakom varje ”trend” eller alarmerade rapport så finns det någon som tjänar pengar på din rädsla.
Någonting jag ser i mina lokala sociala flöden att är efterfrågan ökar på lokalproducerade ägg, köttlådor från den lokala bonden och att många vill köpa viltkött. Nu är det ju kloka Västerbottningar, här i norra Sverige är vi inte så lättpåverkade som i andra delar av landet 🙂
Tillbaka till grunderna. Ät riktig mat, släck ner på kvällen, tränar du, gör det direkt efter jobbet, inte just innan läggdags, drick vatten i stället för dyra vitamindrycker osv..


Lite kort om Sveriges miljömål – Av de 16 miljömålen så är ett ekologiskt jordbruk indirekt eller direkt en viktig del i 9 av dem. Helt enkelt för att miljömålen efterstävar ett naturligt kretslopp.Det är dags att ställa dig själv frågan, och du kan göra det tyst och i ensamhet om du är rädd att bli påkommen – tror du på evolutionen eller på de som skapar förmögenheter via påverkanskampanjer?
Samtidigt som du tror dig göra nytta genom medvetna val i matbutiken så flödar jorden över av giriga människor som struntar fullständigt i vår framtid. De investerar lite av sina pengar i påverkanskampanjer så att de kan fortsätta med business as usual.
Affärsflyget fortsätter (men du ska inte få resa på semester en gång per år), jordskorpan penetreras i allt högre takt (utsläppen ökar dramatiskt av det), Du ska skippa sugrören när du köper snabbmat (men råoljan ska få fortsätta förpesta våra hav). Listan kan göras lång på exempel på hur du ska ta allt ansvar men kvartalsrapporterna fortsätter växa.
Ingen människa skaffar sig ett privatplan för att flyga omkring och leka bonde, men skaffar ett privatplan för att skapa så höga avkastningar på kvartalsrapporter som möjligt

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.